NBvV Agenda

NBvV

De Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC) valt als speciaalclub onder de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). Informatie over tentoonstellingen in Nederland vindt u hier.